ประชุม กศจ.สระแก้ว ครั้งที่๑/๒๕๕๙

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ( กศจ.สระแก้ว) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน (โดยมีรายชื่อคณะกรรมการฯตามเอกสารที่แนบมานี้)45032-9860 (1) 45032-9860

IMG_001 IMG_002 IMG_1595 IMG_1596 IMG_1597 IMG_1598 IMG_1599 IMG_1600 IMG_1601 IMG_1602 IMG_1603 IMG_1604 IMG_1605 IMG_1606 IMG_1607 IMG_1608 IMG_1609 IMG_1614 IMG_1616 IMG_1617 IMG_1618 IMG_1619 IMG_1620 IMG_1621 IMG_1622 IMG_1623 IMG_1624 IMG_1625 IMG_1626 IMG_1627 IMG_1628 IMG_1629 IMG_1630 IMG_1631 IMG_1632 IMG_1633 IMG_1634 IMG_1635 IMG_1636 IMG_1637 IMG_1638 IMG_1639 IMG_1641 IMG_1642 IMG_1643 IMG_1644 IMG_1645 IMG_1646 IMG_1647 IMG_1648 IMG_1649

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา