รับสมัครนักเรียนกำพร้ายากจนเพื่อให้ได้เรียนต่อและฝึกอาชีพ

โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนกำพร้ายากจนเพื่อให้ได้เรียนต่อและฝึกอาชีพเบื้องต้น ตั้งแต่ชั้น ม. ๓ ถึง ม. ๖ สำหรับผู้ที่มีความสนใจสามารถ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์  098 – 628 0165 และ 081 – 876 8946

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1