รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อหนังสือเรียน

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งให้เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อหนังสือเรียน รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2559 โดยเข้าไปรายงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ eMES ของ สพฐ.สำนักติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หัวข้อการจัดซื้อหนังสือเรียน กรณีมีปัญหาในการดำเนินการประสาน เบอร์ 089-8625139 1291

ติดต่อเรา