คุณหมอมาเยี่ยมเด็กๆ

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1
คุณหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไทรทอง
ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน
วันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557
DOC1 DOC2 DOC3 DOC4 DOC5 DOC6 DOC7 DOC8 DOC9

ติดต่อ สพป.สก.1