ประเพณีสงกรานต์ ปี๕๙ สพป.สระแก้ว เขต ๑

ข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อรดน้ำขอพรต่อนายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ณ อาคารเอนกประสงค์รวมใจภักดิ์  สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙

IMG_0111 IMG_01112 IMG_1114 IMG_1115 IMG_1117 IMG_1119 IMG_1128 IMG_1132 IMG_1135 IMG_1136 IMG_1138 IMG_1139 IMG_1141 IMG_1142 IMG_1145 IMG_1147 IMG_1148 IMG_1149 IMG_1150 IMG_1152 IMG_1153 IMG_1154 IMG_1155 IMG_1156 IMG_1158 IMG_1159 IMG_1161 IMG_1162 IMG_1163 IMG_1164 IMG_1165 IMG_1167 IMG_1168 IMG_1169 IMG_1170 IMG_1171 IMG_1172 IMG_1173 IMG_1174 IMG_1175 IMG_1176 IMG_1177 IMG_1179 IMG_1180 IMG_1186 IMG_1187 IMG_1193 IMG_1195 IMG_1198 IMG_1199 IMG_1204 IMG_1206 IMG_1210 IMG_1213 IMG_1214 IMG_1215 IMG_1218 IMG_1220 IMG_1221 IMG_1222 IMG_1223 IMG_1226 IMG_1229 IMG_1230 IMG_1231 IMG_1232 IMG_1233 IMG_1234 IMG_1235 IMG_1236 IMG_1237 IMG_1238 IMG_1239 IMG_1240 IMG_1242 IMG_1243 IMG_1244 IMG_1245 IMG_1246 IMG_1248 IMG_1249 IMG_1251 IMG_1252 IMG_1253 IMG_1254 IMG_1255 IMG_1256 IMG_1257 IMG_1259 IMG_1260 IMG_1261 IMG_1262 IMG_1263 IMG_1264 IMG_1265 IMG_1266 IMG_1267 IMG_1268 IMG_1269 IMG_1270 IMG_1271 IMG_1272 IMG_1273 IMG_1274 IMG_1275 IMG_1276 IMG_1279 IMG_1280 IMG_1285 IMG_1286 IMG_1287 IMG_1288 IMG_1289 IMG_1290 IMG_1291 IMG_1292 IMG_1293 IMG_1295 IMG_1296 IMG_1297 IMG_1298 IMG_1300 IMG_1302 IMG_1305 IMG_1307 IMG_1308 IMG_1310 IMG_1311 IMG_1312 IMG_1314 IMG_1315 IMG_1316 IMG_1317 IMG_1318 IMG_1319 IMG_1320 IMG_1321 IMG_1322 IMG_1323 IMG_1324 IMG_1325 IMG_1326 IMG_1327 IMG_1328 IMG_1329 IMG_1331 IMG_1333 IMG_1334 IMG_1335 IMG_1336 IMG_1337 IMG_1339 IMG_1340 IMG_1341 IMG_1342 IMG_1343 IMG_1344 IMG_1345 IMG_1346 IMG_1347 IMG_1348 IMG_1349 IMG_1350 IMG_1353 IMG_1356 IMG_1357 IMG_1358 IMG_1359 IMG_1362 IMG_1363 IMG_1364 IMG_1365 IMG_1366 IMG_1367 IMG_1368 IMG_1369 IMG_1370 IMG_1371 IMG_1372 IMG_1373 IMG_1375 IMG_1376 IMG_1377 IMG_1378 IMG_1381 IMG_1382 IMG_1383 IMG_1384 IMG_1385 IMG_1387 IMG_1388 IMG_1390 IMG_1392 IMG_1393 IMG_1394 IMG_1395 IMG_1396 IMG_1398 IMG_1399 IMG_1400 IMG_1401 IMG_1402 IMG_1403 IMG_1404 IMG_1405 IMG_1406 IMG_1408 IMG_1411 IMG_1412 IMG_1413 IMG_1414 IMG_1415 IMG_1416 IMG_1417 IMG_1418 IMG_1419 IMG_1420 IMG_1421 IMG_1422 IMG_1423 IMG_1424 IMG_1425 IMG_1426 IMG_1428 IMG_1429 IMG_1430 IMG_1432 IMG_1433 IMG_1436 IMG_1437 IMG_1438 IMG_1439 IMG_1441 IMG_1442 IMG_1443 IMG_1445 IMG_1446 IMG_1448 IMG_1449 IMG_1451 IMG_1456 IMG_1457 IMG_1458 IMG_1459 IMG_1460 IMG_1462 IMG_1463 IMG_1464 IMG_1468 IMG_1470 IMG_1471 IMG_1472 IMG_1474 IMG_1476 IMG_1481 IMG_1483 IMG_1485 IMG_1486 IMG_1487 IMG_1488 IMG_1490 IMG_1493 IMG_1494 IMG_1496 IMG_1500 IMG_1501 IMG_1502 IMG_1503 IMG_1504 IMG_1505 IMG_1506 IMG_1507

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1