ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงห้องเรียน

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เชิญชมภาพบรรยากาศขณะปรับปรุงค่ะ

DSCF1211 DSCF1212 DSCF1213 DSCF1214 DSCF1215 DSCF1216 DSCF1217

ติดต่อเรา