วันมหาจักรีบรมราชวงศ์ จ.สระแก้ว

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด  เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ซึ่งมีความสำคัญคือ เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ ๑ เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ดังนั้นในวันที่ ๖ เมษายนของทุกปีจึงนับเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี

IMG_0011 IMG_0012 IMG_0935 IMG_0943 IMG_0945 IMG_0947 IMG_0951 IMG_0961 IMG_0982 IMG_0987 IMG_0988 IMG_0990 IMG_0992 IMG_0994 IMG_0995 IMG_0997 IMG_0998 IMG_0999 IMG_1000 IMG_1001 IMG_1002 IMG_1003 IMG_1005 IMG_1010 IMG_1011 IMG_1012 IMG_1014 IMG_1021 IMG_1022 IMG_1023 IMG_1025 IMG_1031 IMG_1032 IMG_1034 IMG_1036 IMG_1041 IMG_1043 IMG_1044 IMG_1045 IMG_1046 IMG_1048 IMG_1050 IMG_1051 IMG_1053 IMG_1054 IMG_1055 IMG_1057 IMG_1061 IMG_1063 IMG_1064 IMG_1065 IMG_1067 IMG_1068 IMG_1070 IMG_1072 IMG_1073 IMG_1075 IMG_1078 IMG_1079 IMG_1080

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1