วันพระมหาเจษฎาราชเจ้า

นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมงานวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

IMG_0011 IMG_8739 IMG_8743 IMG_8745 IMG_8747 IMG_8753 IMG_8756 IMG_8758 IMG_8759 IMG_8767 IMG_8776 IMG_8777 IMG_8779 IMG_8782 IMG_8783 IMG_8794 IMG_8796 IMG_8797 IMG_8801

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1