การกรอกข้อมูลเงินเดือน

เรียน  สถานศึกษาในสังกัด

เนื่องจากโปรแกรมการกรอกข้อมูลการจ่ายเงินเดือนอยู่ในระหว่างการปรับปรุง ถ้ามีการแก้ไขเรียบร้อยกลุ่มบริหารงานบุคคลจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง  ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ขอบคุณค่ะ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ติดต่อเรา