เด็กชายทัตพงศ์ ชาญสมร มีคะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน

นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายทัตพงศ์ ชาญสมร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 มีคะแนนสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน โดยมีนางทองคำ ศรีสังวาลย์ เป็นครูผู้สอน

toy

ติดต่อ สพป.สก.1