ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบได้คะแนน O-NET ในวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม คะแนนสูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ 92 คะแนน

ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีและมีความประพฤติดีอีกจำนวน 60 ทุน ทุนละ 500 บาท ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

p 3

p6

p12

14

12909551_457419117788611_8763892978363861216_o

p4

p9

p13

p16

p17

p18

p20

p24

p 21

ติดต่อเรา