การกรอกข้อมูลจ่ายเงินเดือน

ด่วนที่สุด

ให้ทุกโรงเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลจ่ายเงินเดือนให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 เม.ย. 59 ในระบบ sk1 clound ที่หน้าเว็บไซต์เขต

ขอบคุณค่ะ

ติดต่อ สพป.สก.1