การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2558 (ศน.ปราณี คงพิกุล)

แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 14 โรงเรียน ดังนี้
1. บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)
2. บ้านท่าช้าง
3. บ้านโป่งดาวเรือง
4. บ้านดอนดินแดง
5. บ้านซับเจริญ
6. บ้านเขาสามสิบ
7. บ้านธารนพเก้า
8. บ้านหนองหว้า
9. บ้านคลองธรรมชาติ
10. บ้านบึงพระราม
11. อนุบาลวังสมบูรณ์
12. บ้านทัพหลวง
13. บ้านชุมทอง
14. บ้านวังไผ่
ให้โรงเรียนทั้ง 14 โรงเรียน รีบดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ระบบจะปิดถึงเวลา 23.00 น.
วิธีการเข้าสู่ระบบ ===> คลิกที่นี่      จะเจอ web สพฐ.และโรงเรียน เข้าไปคลิกที่คำว่า โรงเรียน แล้วใส่รหัส Username Password ของโรงเรียน(ตัวเดียวกัน) แล้วเข้าไปรายงานในมิติที่ 2 และกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนแต่ละชั้นด้วยค่ะ โทร 0949921541 (ศน.ปราณี  คงพิกุล)

31.03.59.1Scan