จัดกิจกรรมการสร้างบล็อก (Blog) เพื่อเผยแพร่ผลงาน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
จัดการอบรมโครงการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมการสร้างบล็อก (Blog) เพื่อเผยแพร่ผลงาน
วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

20160329_075813 20160329_080754 20160329_080831 20160329_085139 20160329_085220 20160329_090210 20160329_090625 20160329_090840 20160329_090841 20160329_094332 20160329_141233 20160329_141733 20160329_142405 20160329_142853 20160329_143245 20160329_143642 20160329_144013 20160329_144511 20160329_144535(0) 20160329_144600 20160329_144657 20160329_145019 20160329_145205 20160329_145220 20160329_145236 20160329_145249 20160329_145302 20160329_145320 20160329_145340 20160329_145358 20160329_145412 20160329_145428 20160329_145454

ติดต่อ สพป.สก.1