ประกาศโรงเรียนทับทิมสยาม 05 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

โรงเรียนทับทิมสยาม 05  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  รายละเอียด  ดังเอกสารแนบ111

ติดต่อเรา