“รู้ทันแชร์ลูกโซ่ สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน ”

จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับกองทัพไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดสัมมนาตามโครงการ “รู้ทันแชร์ลูกโซ่ สังคมปลอดภัย ประเทศไทยยั่งยืน ” เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง จึงขอเชิญชวนติดตามรับทราบข่าวสารทางเว็บไซต์ http://www.sakaeo.go.th/

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา