ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลับนเรศวร ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการเสนอชื่อ ได้ที่ www.nualumni.nu.ac.th โทร ๐๕๕ – ๙๖๘ ๖๖๐ – ๒

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา