ประชุมผู้ปกครอง

IMG_0072IMG_0080IMG_0084   IMG_0076IMG_0074IMG_0069

29 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำโดย นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยโทวินัย คำภาชาติ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา ภาคบังคับปีการศึกษา 2559 ในการนี้มีผู้ปกครองและนักเรียนมาทุกระดับชั้น

ณัชสุคนธ์ พรมมาก ถ่ายภาพ

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด ถ่ายภาพ/รายงาน

วินัย คำภาชาติ ควบคุม

ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการ

ติดต่อ สพป.สก.1