แจ้งกำหนดแนวทางและวิธีการสื่อสารแนวทางหรือนโยบายของรัฐบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งกำหนดแนวทางและวิธีการสื่อสารแนวทางหรือนโยบายของรัฐบาลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ โดยให้ศึกษาขั้นตอน แนวทางการสื่อสารนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตามรายละเอียดในลิ้งค์นี้

http://www.web2.br2.go.th/attachments/article/1108/CCF25032559_0001.pdf

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1