โรงเรียนบ้านเขาสามสิบจัดพิธี “อำลาสู่ขวัญ นักเรียนชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘”

โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ จัดพิธี “อำลาสู่ขวัญ นักเรียนชั้น ป.๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๘”

เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ณ โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ  ในวันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๙

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

วันชาติ  วนิชชาการ          ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา