สำรวจข้อมูลนักเรียนห่างไกลพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนห่างไกลพักนอนและมีนักเรียนตามตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด

ให้จัดส่งข้อมูลมาที่ สพป.สระแก้วเขต 1 เพื่อขอรับการจัดตั้งงบประมาณปี 2557

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยให้จัดส่งข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด

ถึง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2557

ติดต่อ สพป.สก.1