ปรับปรุงสนาม

27  มีนาคม   2559  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้ปรับสนามโรงเรียน

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชนหมู่บ้านคลองไก่เถื่อน

20160327_105549

20160327_105600

20160327_111507

20160327_111516

20160327_140029

20160327_140040

20160327_140046

20160327_143053

20160327_145902

20160327_164308

20160327_164342

20160327_164636

20160327_165456

ติดต่อเรา