เลี้ยงรับคุณครูคนใหม่และเลี้ยงส่งครู

23  มีนาคม  2559  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

ครูวงเดือน  นุ่มประเสริฐ  ครูอนุบาล  และเลี้ยงส่งคุณครูวันเพ็ญ  ดาประโคน  พนักงานราชการซึ่งสอบบรรจุได้กรณีพิเศษ

ยินดีด้วยค่ะ

01

1

03

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

ติดต่อเรา