เข้าค่ายลูกเสือสำรองและสามัญ

23  มีนาคม  2559  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองและสามัญรุ่นใหญ่

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Message us