ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการศึกษา และเป็นขวัญกำลังใจแก่ ผู้บริหาร
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ และโรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง

IMG_5352 IMG_5354 IMG_5338 IMG_5350 IMG_5334