อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรจัดทำสื่อการเรียนการสอน BBL เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรจัดทำสื่อการเรียนการสอน BBL

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเพลิง

วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
1914908_759561630810261_1480813034475885065_n 10153730_759561830810241_8288637975077416509_n 20160323_084730 1910550_759561960810228_3930408820839649210_n 12794614_759561900810234_4664324895262094240_n 20160323_085631 20160323_090356 20160323_090518 20160323_100848 20160323_132927 20160323_133005 20160323_133013 20160323_133016 20160323_145750 20160323_145954 20160323_153610 20160323_154114 20160323_154346 20160323_154932 BeautyPlus_20160323200419_save 20160323_155726 20160323_160156 20160323_160905 20160323_161151 20160323_161629 20160323_162605 20160323_162844 20160323_163155 BeautyPlus_20160323200351_save 20160323_164905 20160323_164914 20160323_164922 20160323_164929 20160323_164939(0) 20160323_164947(0) 20160323_164958 20160323_165707(0) 20160323_190735 20160323_191156

ติดต่อ สพป.สก.1