ประเมินการส่งงาน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
ประเมินการส่งงานเอกสาร โดยครูทุกคนเป็นผู้ประเมิน
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558
วันที่  25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
12376672_761035380662886_5920611913918891187_n 12400655_761035313996226_685928419207858119_n 12718210_761035157329575_4445460942166816008_n 12782440_761065197326571_1485313666_n 12821585_761035013996256_1526175547504016118_n 12899700_761065173993240_1002989356_n

ติดต่อ สพป.สก.1