ปัจฉิมนิเทศ&บัณฑิตน้อย

 😆 ปัจฉิมนิเทศ&บัณฑิตน้อย 😆 
ปีการศึกษา 2558

  โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
วันที่ 24 มีนาคม 2559

16817 16818 16819 16820 16821 16822 16823 168431684416824     16845

16825

16826

16826

งานประชาสัมพันธ์

ธนกฤต  ถ่ายภาพ

กรวรรณ  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1