เชิญประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2559

ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อ สพป.สก.1