พิธีรับมอบอาคารห้องสมุดรวมใจ ไทย-ญี่ปุ่น

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีรับมอบอาคารห้องสมุดรวมใจ ไทย-ญี่ปุ่น โดยมูลนิธิพูนพลัง C.A.N. H.E.L.P. Thailand ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน อ.คลองหาด เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

IMG_9342 IMG_9343 IMG_9345 IMG_9347 IMG_9348 IMG_9349 IMG_9351 IMG_9352 IMG_9356 IMG_9358 IMG_9359 IMG_9361 IMG_9362 IMG_9364 IMG_9365 IMG_9366 IMG_9367 IMG_9368 IMG_9369 IMG_9370 IMG_9371 IMG_9372 IMG_9373 IMG_9375 IMG_9377 IMG_9378 IMG_9379 IMG_9380 IMG_9381 IMG_9382 IMG_9383 IMG_9384 IMG_9386 IMG_9387 IMG_9389 IMG_9390 IMG_9391 IMG_9392 IMG_9393 IMG_9394 IMG_9395 IMG_9396 IMG_9397 IMG_9398 IMG_9399 IMG_9400 IMG_9401 IMG_9402 IMG_9403 IMG_9404 IMG_9405 IMG_9406 IMG_9407 IMG_9408 IMG_9409 IMG_9410 IMG_9411 IMG_9413 IMG_9414 IMG_9415 IMG_9416 IMG_9417 IMG_9418 IMG_9419 IMG_9420 IMG_9421 IMG_9422 IMG_9423 IMG_9424 IMG_9425 IMG_9426 IMG_9427 IMG_9428 IMG_9434 IMG_9435 IMG_9438 IMG_9439 IMG_9440 IMG_9441 IMG_9442 IMG_9443 IMG_9444 IMG_9445 IMG_9446 IMG_9447 IMG_9448 IMG_9449 IMG_9450 IMG_9451 IMG_9452 IMG_9453

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา