พิธีปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

วันที่ 22  มีนาคม   2559

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2558

111112
113114
115116
117118
119120
121122
123125
124126
128128
129131
ติดต่อเรา