ปัจฉิมนิเทศ

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีน้องๆร่วมแสดงความยินดีค่ะDSC_1962 selfiecamera_2016-03-18-10-48-07-238DSC_19651458291404098

ติดต่อเรา