เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายศักดิ์ชัย บรรณสาร

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายศักดิ์ชัย บรรณสาร อดีต ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เนื่องในโอกาสครบรอบอายุ ๖๑ ปี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

IMG_0281 IMG_0282 IMG_0284 IMG_0285 IMG_0286 IMG_0288 IMG_0289 IMG_0291 IMG_0292 IMG_0293 IMG_0294 IMG_0295 IMG_0296 IMG_0297 IMG_0298 IMG_0299 IMG_0300 IMG_0301 IMG_0302 IMG_0303 IMG_0304 IMG_0305

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1