โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ “ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านพระเพลิง”

ผู้บริหาร คณะครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

ศึกษาดูงาน  ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง

ต.พระเพลิง  อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว

ในวันที่ ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๙

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

วันชาติ  วนิชชากร          ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา