ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาร่วมรดน้ำศพ

ขอแสดงความเสียใจแก่ คุณครูสมหมาย   เส็งนา  โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก  ที่สูญเสียคุณแม่ประเสร็ฐ   พิมพ์จัตุรัส  โดยขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมรดน้ำศพคุณแม่ประเสร็ฐ   พิมพ์จัตุรัส วันที่ 21  มีนาคม  2559  เวลา 16.00 น. ณ. วัดตาพระยา   และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 23 มีนาคม 2559 ณ. วัดตาพระยา เวลา 19.00 น. และฌาปณกิจศพ วันที่  วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม  2559 เวลา 14.00 น. ณ. ตาพระยา  ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา  จ.สระแก้ว  ในการนี้จึงขอเรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมรดน้ำศพฟังการสวดพระอภิธรรมศพและฌาปณกิจศพ ตามวันและเวลาดังกล่าว

ติดต่อ สพป.สก.1