พิธีปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก

วันที่ 17 มีนาคม 2559

โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  

จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 

และประชุมผู้ปกครองนักเรียน


IMG_4817
IMG_4811 IMG_4810 IMG_4808 IMG_4791 IMG_4781 IMG_4777 IMG_4760 IMG_4745 IMG_4742 IMG_4727 IMG_4724

IMG_4821 IMG_4872 IMG_4891 IMG_4900 IMG_4930 IMG_4939 IMG_4946 IMG_4953 IMG_4983

IMG_5018 IMG_5032 IMG_5033 IMG_5038 IMG_5043

🙂 🙂  🙂

มนตรี   ถ่ายภาพ

ติดต่อ สพป.สก.1