แจ้งรายชื่อผู้ไม่ยื่นรายการภาษี ปี 2557

มีผู้ที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2557 จำนวน 137 ราย

การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 17 แห่งประมวลรัษฎากร มีความผิดตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

ให้ดำเนินการยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ให้ครบถ้วนด้วย

มีข้อสงสัยโปรดติดต่อ ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี (นุชนภา) โทร. 037425008-9 ต่อ 109

เอกสารแนบ 1074

ติดต่อ สพป.สก.1