การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา

ด้วยกลุ่มบริษัททรู  ได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา จำนวน  5,000 โรงเรียน

สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา     ซึ่งในปีนี้จะรับจำนวน 15 โรงเรียน

และโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับชุดอุปกรณ์และมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ทุกห้องเรียน

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาสมัครเข้าร่วมโครงการ

โดยดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

http//www.trueplookpanya.com/new/csa/plookpanya_school_list/

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ติดต่อเรา