ประชุมสภากาแฟ สพป.สระแก้ว เขต ๑

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมสภากาแฟ สพป.สระแก้ว เขต ๑ ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต ๑ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม

IMG_7904 IMG_7905 IMG_7906 IMG_7907 IMG_7908 IMG_7911 IMG_7912 IMG_7913 IMG_7914 IMG_7916

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา