โครงการทัศนศึกษา นอกสถานที่ ณ ซาฟารี เวิลด์

นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  

ร่วมโครงการทัศนศึกษา นอกสถานที่ ณ ซาฟารี เวิลด์

เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่

โดยสามารถนำมาปรับใช้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนได้

วันที่  16  มีนาคม  2559

😀 😀  😀 😀 😀  😀

DSC_0063 DSC_0091

DSC_0093

f1(1) 42-1024x682 199_20131009155829. 20121108_80_1352389219_924456 e_597047

DSC_0095 DSC_0100 DSC_0102 DSC_0112 DSC_0117 DSC_0120 DSC_0128 DSC_0137 DSC_0152 DSC_0176 DSC_0192 DSC_0193

DSC_0195

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

จตุพร  ถ่ายภาพ

กรวรรณ  รายงาน

ติดต่อเรา