กิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี เครือข่ายบ้านแก้งสัมพันธ์

ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
เครือข่ายบ้านแก้งสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2559
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

          โรงเรียนบ้านคลองหมากนัดนำโดย นายขันติพงษ์    มีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด ได้นำเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี เครือข่ายบ้านแก้งสัมพันธ์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการเขตการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

IMG_75532

บันทึกภาพ โดย นายอรรคพล   สุปัตติ  ครูโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

ติดต่อ สพป.สก.1