ขอเชิญเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม) โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถาม โทร ๐๓๙ –๔๗๑ ๐๖๑ , ๐๓๙ – ๓๑๙ ๑๑๑ ต่อ ๑๑๓๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา