สพฐ.ขอเชิญร่วแข่งขันเครื่องบินเล็ก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับกองทัพอากาศ จัดการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๙ –๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สนามบินเล็กทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://inno.obec.go.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา