รับการประเมิน จาก คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 รับการประเมิน จาก คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา นำโดย  นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

นางสาวฐิติพร ภู่มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

นายดำรง มูลรัตน์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
11 มีนาคม 2559

IMG_0390

IMG_7653

IMG_0463

IMG_0589

IMG_0423

IMG_0429

IMG_0481

IMG_0444

IMG_0399

IMG_0401

IMG_7632

ติดต่อเรา