อนุมัติแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.13)

แจ้งโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี โรงเรียนบ้านคลองเจริญ ให้มารับวุฒิบัตรการอนุมัติแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.13) ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ติดต่อเรา