ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของมูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของมูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย วัดยานนาวา โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิการไทย สาขายานนาวา เลขที่๐๑๓ ๒ ๘๓๘ ๖๖๖ และ ธนาคารกรุงไทย สาขายานนาวา เลขที่ ๑๕๓ ๐ ๑๑๕ ๒๖๔ ผู้ร่วมบริจาคสามารถส่งสำเนาการโอนเงินเพื่อขอรับใบอนุโมทนาบัตร และใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ สอบถามเพิ่มเติมที่ ๐๘๑-๘๒๗ ๔๐๖๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา