ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินความถนัดในการเรียนรู้”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินความถนัดในการเรียนรู้” ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐ น. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเด็ก และส่งเสริมให้ครู สามารถพัฒนาเด็กได้เต็มประสิทธิภาพ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โทร ๐๒-๔๔๑ ๐๖๐๒ ต่อ ๑๔๑๗ และ ๐๙๒ ๔๑๔-๕๒๙๖

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1