แจ้งเบอร์โทรศัพท์ใหม่

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์
โรงเรียนเป็นเบอร์  085-603-8013 คะ

ติดต่อเรา