พิธีปิดการฝึกอบรม D.A.R.E. ณ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย วันที่ 14/3/59

พิธีปิดการฝึกอบรม

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน

ณ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย

วันที่ 14 มีนาคม 2559

100010011002

ติดต่อ สพป.สก.1