แจ้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษตรวจสอบข้อมูลการประเมิน CEFR ปีงบประมาณ 2559

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้แจ้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษขอรับการประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษ CEFR ปีงบประมาณ 2559 นั้น ให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยผู้สมัครขอรับการประเมินต้องเป็นข้าราชการครูเท่านั้น อายุไม่เกิน 58 ปี (เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2500) และยังไม่เคยเข้ารับการประเมินดังกล่าวในปีงบประมาณ 2558 โดยติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โทร.037-425466 หรือ 089-9346404 ศน.นิธิวดี ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2559

ติดต่อเรา